SERVIS BATERIJA
Regeneracija je veoma popularna. 80% svih baterija koje su vremenom izgubile svoj kapacitet su žrtve sulfatizacije, medjutim one se mogu regenerisati stručnim procesima i sa pravom opremom. U našem servisu uspešno otklanjamo sulfate kroz cikluse pulsiranja visoko frekventnih talasa. Ovaj proces vraća kapacitet vašoj bateriji,omogućivši vam da ponovo iskoristitie sulfatizovane i stare baterije.
 
Produžite životni vek vaših baterija korišćenjem naših visokotehnoloških procesa revitalizacije!
 
 
DESULFATIZACIJA BATERIJA
 
Svakodnevnim korišćenjem baterija u njima se dešava elektrohemijski proces kristalizacije i postepenog taloženja na elektrodama, što dovodi do toga da sprečava bateriju da efikasno akumulira i predaje struju. Kristali koji se stvaraju smanjuju radni kapacitet  baterije odnosno zauzimaju koristan kapacitet baterije. Do skoro nije postojao način da se očiste elektrode od sulfata i povrati kapacitet baterija, medjutim savremenim postupkom koji se naziva desulfatizacija baterija, omogućeno je da se razgrade kristali sulfata. Ovim procesom podiže se kapacitet baterija i do 80-90% maksimalnog kapaciteta, čime imate značajne uštede pri održavanju viljuškara i pre svega produžavanju životnog vek baterijama.Sastavni deo procesa desulfatizacije je sledeći: Najpre vršimo pregled baterije provera postojećeg stanja, gde se utvrdi tačan kapacitet baterije, mehaničko stanje baterije i stanje svake ćelije pojedinačno (napon, gustina elektrolita I otpornost). Ukoliko se nakon uradjene dijagnostike utvrdi da postoje ćelije koje su trajno stradale i koji se našim procesom ne mogu povratiti, potrebno ih je zameniti novim ćelijama odgovarajućeg kapaciteta.
 
 

PRIMENA NAŠIH USLUGA

Baterije na kojima radimo revitalizaciju jesu industrijske baterije :

- Trakcione baterije (električni viljuškari)
- Polutrakcione Semi baterije (mašine za čišćenje, dizalice)
- Stacionarne baterije velikih snaga (pošta, telekomunikacije) .

 

ŠTA JE SULFATIZACIJA?

Sulfatizacija je sastavni deo rada baterije koji se dešava prilikom pražnjenja. Kada se baterija počne ponovo puniti, olovni sulfat se ponovo pretvara u aktivnu supstancu. Ukoliko bateriju ne koristimo duži vremenski period, olovni sulfati menjaju svoj oblik i ne mogu se transformisati u aktivnu supstancu prilikom ponovnog punjenja, i tako baterija gubi svoje početne performanse.


ODABIR BATERIJE:

Ako je potrebno definisati bateriju morate imati poznate sledeće podatke:

- Snaga motora

- Napon rada mašine

- vreme neprekidnog rada, t.j. radni ciklus

 

 Puna podrška popravke elektronike i hidraulike na viljuškarima!

 

 Izbor ćelije u bateriji i kućišta same baterije zavisi od prostora u viljuškaru ili radnoj mašini.

Usluge:

- Servis i revitalizacija industriskih baterija,

Prodaja novih industriskih baterija i akumulatora,

- Zamena staro za novo,

Puna podrška popravke elektronike i hidraulike na viljuškarima.

Prodaja:

- Tab akumulatora,

- Topla akumulatora,

- Vesna akumulatora,

- Taxxon akumulatora,

- Energizer akumulatora i

- Firecell akumulatora.

 

logo7

Milorada Sremčevića 6

22202 Mačvanska Mitrovica

+381 64 43 42 971
+381 22 651 650

E-mail: 
office@servismtaurosevic.rs
mta.urosevic@gmail.com

instagram logo icon white border text black background

© 2016 servismtaurosevic.rs All Rights Reserved.

Design by Novica.info